13/05/2015 - 13/05/2015, Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, Espagne