16/05/2019 - 17/05/2019, Bilbao, ESPAGNE

affiche-212x300.jpeg

Écriture et traduction entre les langues: manuscrits, imprimés, archives littéraires

Congrès international – Académie de la Langue Basque

– Antolamendua / Organisation / Organización: Aurelia ARCOCHA-SCARCIA (Euskaltzaindia, UBM) & Olga ANOKHINA (CNRS).

Batzorde Zientifikoa / Comité scientifique / Comité Científico: Olga ANOKHINA, Aurelia ARCOCHA-SCARCIA, Mikel AYERBE, Marijose OLAZIREGI, Lourdes OTAEGI.

ÉQUIPE MULTILINGUISME, TRADUCTION, CRÉATION & ACADÉMIE DE LA LANGUE BASQUE

Bilbao, Siège de l’Académie de la langue basque, 16-17 mai 2019.

Langues du colloque : euskara- français-espagnol.

Programme

05/16

08:30-09:00: Harrera eta material-banaketa / Accueil et distribution du matériel / Recepción y reparto de materiales

09:00-09:20: Jardunaldiaren hasiera ekitaldia / Ouverture du Congrès / Acto de apertura del congreso.

– Andres Urrutia (euskaltzainburua / président d’Euskaltzaindia / presidente de Euskaltzaindia).

– Aurelia Arkotxa (euskaltzain osoa / académicienne titulaire / académica de número).

– Juan Mari Aburto (Bilboko alkatea / maire de Bilbao / alcalde de Bilbao).

– Unai Rementeria (Bizkaiko Ahaldun Nagusia / députée général de Biscaye / diputado general de Bizkaia).

1.  saioa: sorkuntza eta eleaniztasuna literaturan: hurbiltze genetikoa

Session 1 : Création, traduction et multilinguisme en littérature : approche génétique

Sesión 1: la creación y el multilingüismo en la literatura: aproximación genética

Aurkezle/moderatzailea / Président de la séance / Moderadora:

Aurkezle/moderatzailea / Président de la séance / Moderadora:

Aurelia ARCOCHA-SCARCIA (euskaltzain osoa, Université Bordeaux Montaigne).

– 09:20-10:00: Bernardo ATXAGA (euskaltzain osoa), Idazkeraren eta itzulpenaren artean.

– 10:00-10:30: Olga ANOKHINA (CNRS-ITEM), Entre les langues : ce que dévoilent les brouillons des écrivains plurilingues.

– 10:30-11:00: Patrick HERSANT (Université Paris 8), Les brouillons des traducteurs.

– 11:00-11:30: Atsedena-kafea/Pause café/esp????..

Aurkezle/moderatzailea / Président de la séance / Moderadora:

Olga ANOKHINA (CNRS/ENS).

– 11:30-12:00: Delfina CABRERA (Universidad de la Plata), Más allá de la auto-traducción: la escritura multilingüe de Manuel Puig.

– 12:00-12:30: Esa HARTMANN (Université de Strasbourg), Rainer Maria Rilke : poète plurilingue et autotraducteur ?

– 12:30-13:00: Guy LATRY (Université Bordeaux Montaigne), Paraphrases: Bernard Manciet auto-traducteur.

– 13:30-15:00: Bazkaria/Déjeuner/Almuerzo.

2.  saioa: itzulpena eta literatura hispaniar espazio garaikidean

Session 2 Traduction et littérature dans l’espace hispanique contemporain

Sesión 2: la tradución y la literatura en el espacio hispánico contemporáneo

Aurkezle/moderatzailea / Président de la séance / Moderadora:

Mari Jose Olaziregi (Euskaltzaindiaren Izkributan egitasmoa, Euskal Herriko Unibertsitatea).

– 15:00-15:30: Rainier GRUTMAN (University of Ottawa), La autotraducción: ¿una especialidad española?

– 15:30-16:00: Christian LAGARDE (Université de Perpignan), Formas y significados del no traducir(se).

– 16:00-16:30: Mario SANTANA (University of Chicago), La traducción y el estudio de las literaturas ibéricas.

– 16:30-17:00: Atsedena-kafea/Pause café/Pausa????.

3.  saioa: euskara eta itzulpen literarioak eremu garaikidean

Session 3 Langue basque et traductions littéraires dans l’espace contemporain

Sesión 3: el euskera y la traducción literaria en el espacio contemporáneo

Aurkezle/moderatzailea / Présidente de la séance / Moderadora:

Lourdes OTAEGI (Euskaltzaindiaren Izkributan egitasmoa, Euskal Herriko Unibertsitatea).

– 17:00-17:30: Mari Jose OLAZIREGI (Euskaltzaindiaren Izkributan egitasmoa, Euskal Herriko Unibertsitatea), Euskal literaturaren lekuak nazioartean.

– 17:30-18:00: Jean CASENAVE (Université Bordeaux Montaigne), Yolanda eleberriaren berridazketa euskaraz: Pierre Lhande eta XX. mende hastapeneko hizkuntza literarioaren eztabaida.

– 18:00-18:30: Elizabete MANTEROLA (Euskal Herriko Unibertsitatea), Atxaga eta itzulpena.

 

 

 

05/17

4.  saioa: idazleen artxibo eta bibliotekak

Session 4 Archives et bibliothèques d’écrivains

Sesión 4: los archivos y las bibliotecas de los escritores

Aurkezle/moderatzailea / Présidente de la séance / Moderadora:

Igone ETXEBARRIA (euskaltzain urgazlea, Labayru fundazioa).

– 09:00-09:30: Max HIDALGO (Universitat de Barcelona), Bibliotecas, lecturas, correspondencias. Creación y transluciferación en Haroldo de Campos.

– 09:30-10:00: Javier LLUCH (Universitat de València), La biblioteca de Max Aub.

– 10:00-10:30: François PIC (Université Toulouse-Jean-Jaurès), Du « patois » à la Littérature : érudits et bibliophiles forgent le concept et rassemblent le Patrimoine occitan écrit.

– 11:00-11:30: Atsedena-kafea/Pause café/Pausa????.

Aurkezle/moderatzailea / Président de la séance / Moderador:

Jabier Kaltzakorta (euskaltzain osoa, Deustuko Unibertsitatea).

– 11:00-11:30 Dolores THION & Christian MANSO (Université de Pau et des Pays de l’Adour), En el taller de Joseph Peyré: un espacio intercultural.

– 11:30-12:00 Lourdes OTAEGI (Euskaltzaindiaren Izkributan egitasmoa, Euskal Herriko Unibertsitatea), Lizardiren eskuizkribuez.

– 12:00-12:30 Aurélie ARCOCHA-SCARCIA (euskaltzain osoa, Université Bordeaux Montaigne), Juan Mari Lekuonaren Mimodramak eta Ikonoak-en artxibo elebidunak.

– 12:30-14:30: Bazkaria/Déjeuner/Almuerzo.

5.  saioa: hizkuntza batetik bestera geografia zaharretan

Session 5 D’une langue à l’autre dans les géographies anciennes

Sesión 5: de un idioma a otro en las viejas geografías

Aurkezle/moderatzailea / Président de la séance / Moderador: :

Xarles Videgain (euskaltzainburuordea, Université de Pau et des Pays de l’Adour).

– 14:30-15:00: Hervé LE BIHAN (Université Rennes2), Le Confessional (1612) et le Bellarmin (1625) d’Euzen Gueguen, lettré breton, entre traduction et adaptation.

– 15:00-15:30: Katy BERNARD (Université Bordeaux Montaigne), Jeux de traduction et de non-traduction dans un livre de sorts occitan, le Dodechedron (Paris, BnF, fr. 14771, XIVe siècle). (Frantsesez).

– 15:30-16:00: Atsedena-kafea/Pause café/Pausa????.

Aurkezle/moderatzailea / Président de la séance / Moderador:

Josu Bijuesca (euskaltzain urgazlea, Deustuko Unibertsitatea).

– 16:00-16:30: Gidor BILBAO (Euskal Herriko Unibertsitatea), Etxeberri Sarakoa, XVIII. mendeko itzultzaile.

– 16:30-17:00: Joseba LAKARRA (euskaltzain osoa, Euskal Herriko Unibertsitatea) & Koldo ULIBARRI (Euskal Herriko Unibertsitatea), Refranes y Sentencias 1596: itzulpen baten bidaia

– 17:00-17:30: Joseba LAKARRA (euskaltzain osoa, Euskal Herriko Unibertsitatea) & Koldo ULIBARRI (Euskal Herriko Unibertsitatea), Refranes y Sentencias 1596: itzulpen baten bidaia

6.  saioa: ikertzaile gazteen mahai-ingurua

Session 6 Table ronde jeunes chercheurs

Sesión 6: mesa redonda de jóvenes investigadores

Aurkezle/moderatzailea / Président de la séance / Moderador:

Mikel Ayerbe (Euskal Herriko Unibertsitatea).

– 17:00-17:15: Garazi ARRULA (Euskal Herriko Unibertsitatea), Norbere buru-gorputza itzultzeaz: autoitzulpena literatura –

– 17:15-17:30: Aritz GALARRAGA (Mondragon Unibertsitatea), Euskal literatura katalanera itzulia.

– 17:30-17:45: Alex GURRUTXAGA (Euskal Herriko Unibertsitatea), Poetika baten eraikuntza: Xabier Leteren obraren bilakabidea aztergai.

– 17:45-18:00: Miren IBARLUZEA (Euskal Herriko Unibertsitatea), Euskal itzulpengintza itzulpen-ikasketa soziologikoen argitan.

 

18h00-18h15: Agurra eta ondorioak / Clôture / Despedida y conclusiones

– Aurelia ARCOCHA-SCARCIA (euskaltzain osoa, Université Bordeaux Montaigne).

– Olga ANOKHINA (CNRS-ITEM).

 – Antolatzailea / Organisateur / Organizador : Euskaltzaindia eta ITEM (Équipe Multilinguisme, Traduction, Création).

– Babesleak / Sponsors / Patrocinadores: Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Euskal Hirigune Elkargoa, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Bilboko Udala.

– Laguntzaileak / Colaboradores / Collaborateurs : Centre national de la recherche scientifiquem, École normale supérieure, Université de recherche Paris Sciences et Lettres, Institut des textes et manuscrits modernes: Item, Le Programme d’investissements d’avenir

– Hedabide laguntzaileak / Médias / Medios colaboradores: ETB1, ETB2, Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea, Gara, Herria, Berria, Diario-Noticias de Alava, Deia-Noticias de Bizkaia, Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias, Onda Vasca, TOKIKOM, Euskalerria Irratia, Bizkaia Irratia, Euskal Irratiak, Radio Popular, Bilbo Hiria Irratia, El Correo, El Diario Vasco, Cadena Ser (Euskadi), Cadena Ser (Nafarroa), Xaloa Telebista, Radio Nervión, Telebilbao.